Green Bio Energy

x, Uganda.

Savco Millers

Kampala, Uganda.

Impact Water

Plot 3848 Rwakiseta Rd. (off Kironde Rd.) Muyenga,, Uganda.

Aryodi Bee Farm

Uganda, Uganda.

Yunus Social Business Uganda

Plot 52 Kanjokya Street- Alisha Building, Uganda.